top of page
dd.png
Badanie EMG Biofeedback w terapii Urologiczno-ginekologicznej
 
 
Elektromiografia (EMG)

Badanie potencjałów elektrycznych związanych z aktywnością spoczynkową i wysiłkową mięśni za pomocą specjalistycznego sprzętu – elektromiografu.

Do badania zaburzeń funkcji dna miednicy wykorzystywane są elektrody -  waginalna lub rektalna -  pozwala to na zdiagnozowanie problemu, a następnie dopasowanie odpowiedniej terapii.
Elektromiograf wykorzystywany jest również do wykonywania elektrostymulacji dna miednicy w celu poprawy jego ukrwienia, czucia, pobudzenia mięśni i układu nerwowego do pracy, lub dzięki odpowiednim parametrom pozwala je zrelaksować.


Możliwa jest również m.in. stymulacja splotu krzyżowego, okolicy nadpęcherzowej, nerwu piszczelowego (w OAB) za pomocą elektrod powierzchownych.

EMG Biofeedback

Forma terapii dzięki, której pacjent/tka uczy się świadomie aktywować i relaksować dno miednicy, jednocześnie obserwując postęp swojej pracy na ekranie monitora – zasada sprzężenia zwrotnego.


Za pomocą wzroku i/lub dźwięku pacjenci uczą się odpowiednio pracować dnem miednicy i sterować jego pracą tak, aby wykonać zadanie zlecone przez terapeutę. Utrwala to prawidłowe wzorce, usprawnia terapię.


Wykorzystanie sprzętu pozwala udokumentować postępy terapii. Jest jednym z elementów całej terapii urologiczno-ginekologicznej.

bottom of page